บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด"

บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าของที่ดินและห้องชุด ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด


507/464 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด ตั้งอยู่ที่

507/464 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด

ได้แก่ 0205559002362
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาเจสติก จอมเทียน 318 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*