บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด"

บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิการค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน จัดหา ซื้อ รับโอน เช่า เช่าซื้อ ครอบครอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด


150/293 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/293 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด

ได้แก่ 0205559002443
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคมไฟร์ 26 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*