บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด"

บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเครื่องจักรกำจัดขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด


7/1 ซอย3 ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/1 ซอย3 ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002486
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอสที กรีน เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*