บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด"

บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สถานีบริการออกกำลังกาย โรงเรียนสอนว่ายน้ำ สอนโยคะ เต้น คอร์สบริหารร่างกาย ให้เช่าสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด


46/2 ซอย2 (ถนนเปรมใจราษฎร์) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/2 ซอย2 (ถนนเปรมใจราษฎร์) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด

ได้แก่ 0205559002532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ รอยัล บางแสน คลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*