บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด"

บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการขนถ่ายสินค้า ส่งเสบียงให้กับเรือสินค้า เรือเดินทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด


38/29 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/29 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด

ได้แก่ 0205559002559
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพศรี ทวีสิน บริการ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*