บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด"

บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด


33/35 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/35 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002567
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เยลโล่จีสเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*