บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด"

บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า และส่งออก วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด


459/11 หมู่ที่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

459/11 หมู่ที่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมทเทิล ลิ้งค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*