บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด"

บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำนอง ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด


72/45 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/45 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด

ได้แก่ 0205559002664
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกาะช้าง สวีท ดรีม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*