บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด


168/160 หมู่ที่ 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

168/160 หมู่ที่ 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559002753
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีวีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*