บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ออกแบบ แก้ไข ระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด


483/191 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

483/191 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559002761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีแอนด์เอ็น ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*