บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด"

บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องมือช่าง และสินค้าอุตสาหกรรม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด


45/2 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/2 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด

ได้แก่ 0205559002818
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ทเทิร์น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*