บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด"

บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด


243/32 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

243/32 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002907
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอลด์ เทรซเชอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*