บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด"

บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเขียนโปรแกรม แอพพริเคชั่น พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออกแบบเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด


366/25 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

366/25 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0205559002966
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัน คอนเนคติ้ง ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*