บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด"

บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด


75/314 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/314 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โลโคล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด

ได้แก่ 0205559003229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โลโคล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*