บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด"

บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด


88/88 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/88 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด

ได้แก่ 0205559003270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี แอสเซท พร็อพเพอตี้ (๑๖๘) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*