บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด"

บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย เช่นบ้านพร้อมที่ดิน อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด


33/7 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/7 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด

ได้แก่ 0205559003334
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอ เพรสทีจ คอนโด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*