บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งานก่อสร้างและสินค้าทั่วไปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด


314/47 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

314/47 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0205559003342
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เอ.ซี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*