บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด"

บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ซื้อ เช่า เช่าซื้อ ที่ดิน บ้านพักอาศัย รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด


478/374 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด ตั้งอยู่ที่

478/374 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด

ได้แก่ 0205559003393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.ที.5 ดี.374 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*