ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา


406 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา ตั้งอยู่ที่

406 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา

ได้แก่ 0213559000112
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*