บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด"

บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาดการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด


486/33 ซอยรังสุข ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

486/33 ซอยรังสุข ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0215558001133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*