บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซ่อมวาล์วเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


12/28 ถนนราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/28 ถนนราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558001290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเคซี วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*