บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ค้าเคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเพื่อการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด


299/10 หมู่ที่ 5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

299/10 หมู่ที่ 5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0215558001575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี ทู วี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*