บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด


449/1 หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

449/1 หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสที. โปรเกรส โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*