บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด"

บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับสินค้าแปรรูป ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด


99/109 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/109 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิกเนเจอร์ ออฟ เวลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*