บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมอะมิโนอัดเม็ดสำหรับพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


188/155 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/155 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215559000157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชโย 2559 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*