บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด"

บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด


7/230 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/230 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.ไอ.เอ. ออโตเมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*