บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป และให้บริการซ่อมบำรุง ตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด


199 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0215559000408
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*