บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย การบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด


99/99 หมู่ที่ 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/99 หมู่ที่ 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215559000467
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล สแคฟโฟลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*