บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด"

บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำงานตามแบบและสั่งทำชิ้นส่วนเครื่องจักร จิ๊ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด


183/5 หมู่ที่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

183/5 หมู่ที่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0215559000475
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอ็มเค มอเตอร์สปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*