บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


99/13 หมู่ที่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/13 หมู่ที่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0215559000599
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรู พร้อมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*