บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เครื่องจักร อะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


55/50 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/50 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215559000629
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทู เอส พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*