บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


159/1 หมู่ที่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

159/1 หมู่ที่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000866
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีทีดี.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*