ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการที่พักอาศัยและสิ่่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์


305/17-18 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่

305/17-18 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์

ได้แก่ 0223559000074
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ไนน์ตี้-ไนน์ เฮ้าส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*