บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด"

บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด


66/10 หมู่ที่ 7 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/10 หมู่ที่ 7 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด

ได้แก่ 0225559000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทีซี โกลเด้น เพลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*