ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์  การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับถมที่ ปรับพื้นที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา


33/6 หมู่ที่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา ตั้งอยู่ที่

33/6 หมู่ที่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา

ได้แก่ 0243558000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารักษ์ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*