บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


90 หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

90 หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

แผนที่บริษัท บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0245558000331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.ที.พี.ออโต้ พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*