บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลและสถานที่ ทั้งส่วนราชการแล่ส่วนเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด


35 หมู่ที่ 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0245558000366
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็มจี ซีเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*