บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด"

บริษัท ขุนธนัตย์  บิซซิเนส(2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด


90/417 หมู่ที่ 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/417 หมู่ที่ 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด

ได้แก่ 0245558000480
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส(2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*