บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาเดินระบบไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


20/2 หมู่ที่ 7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/2 หมู่ที่ 7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0245559000122
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน เอ็นจิเนีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*