บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนคอนกรีต ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด


40 ถนนเอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

40 ถนนเอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0245559000246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.บี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*