บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด"

บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด


88 หมู่ที่ 5 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 หมู่ที่ 5 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

แผนที่บริษัท บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0255559000084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฉันทวีฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*