บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


3/6 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/6 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

แผนที่บริษัท บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0255559000190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.พี.เอส. ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*