ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168


989/142 หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168 ตั้งอยู่ที่

989/142 หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168

ได้แก่ 0303559000138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม พาร์ท แมชชีนเนอรี่ 168:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*