ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา


93 หมู่ที่ 4 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา ตั้งอยู่ที่

93 หมู่ที่ 4 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา

ได้แก่ 0303559000391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกันยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*