บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด


509 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

509 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0305559000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็นดับบลิว ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*