บริษัท ไทมาธร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทมาธร จำกัด"

บริษัท ไทมาธร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทมาธร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทมาธร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับโรงกลึง ด้ามมีด เม็ดมีด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทมาธร จำกัด


1119 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทมาธร จำกัด ตั้งอยู่ที่

1119 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทมาธร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทมาธร จำกัด

ได้แก่ 0305559000393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทมาธร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทมาธร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*