บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด"

บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด


66/1 หมู่ที่ 10 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/1 หมู่ที่ 10 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

แผนที่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000547
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็นเคอาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*