บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด"

บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด


211 หมู่ที่ 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

211 หมู่ที่ 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0315558000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูริภัทรลิสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*