บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด"

บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายไม้แปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด


65 หมู่ที่ 5 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 5 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด

ได้แก่ 0315558000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*