บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด"

บริษัท โชติธณัฏฐา  เทพโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด


119 หมู่ที่ 9 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

119 หมู่ที่ 9 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด

ได้แก่ 0315559000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชติธณัฏฐา เทพโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*